Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.


Vzdělání

Absolventka Gymnázia a hudební školy  (akordeon) v Hořovicích okr. Beroun

Absolventka LF UK v Plzni


Od IV. ročníku LF UK se věnovala vědě a výzkumu na Gynekologicko-porodnické klinice LF UK

1983 Candidatus Scientiarum (CSc), téma:"Imunologie ženské sterility-imunologická reaktivita spermatozoidálních antigenních frakcí a její klinické hodnocení"

V roce 1991 se stala nejmladším doktorem věd v oboru gynekologie a porodnictví - Doctor Scientiarum (DrSc), téma "Imunologické příčiny neplodnosti"

Docent - 2001

Atestace z oboru Gynekologie a porodnictví

Atestace z oboru Klinické imunologie a alergologie

profesor - 2007


Stáže v zahraničí

1978 (srpen) Ospedale di Santa Chiara, Trento, Itálie

1983 (květen) Akademie bulharských věd (prof.Bratanov, prof. Vulchanov)

1987 (březen-červenec) Aarhus University (Dánsko-prof. Hjort, prof. Broogaard)

1996 říjen, hostující s přednáškami o výsledcích české reprod. imunologie na Univerzite v Nishimonii a v Kyotu (ocenění za výsledky v reprodukční imunologii)

1998 květen, hostující s přednáškou "Czech Reproductive Immunology in Praxis" na Universitě v Alabamě, v Birminhgamu, USA

2004 říjen, hostující s přednáškou o novinkách v české reprodukční imunologii, Sapporo, Japonsko

2005 - do současnosti hostující s přednáškami na četných akcích doma i v zahraničí


Vedoucí řešitelka celé řady výzkumných úkolů, hodnocení

IGA MZ ČR 1982-1985: Imunologie ženské sterility - A

IGA MZ ČR 1985-1990: Hrdlo děložní a sterilita -A

IGA MZ ČR P 12 1985-1990: Imunologická neplodnost u vybraných
ohrožených profesí -B

IGA MZ ČR 1992-1994: Antispermatozoidální protilátky a jejich vztah k antigenům gamet A

IGA MZ ČR 1994-1996: Antifosfolipidové protilátky-důležité markery v gynekologii a porodnictví -A

IGA MZ ČR 1997-1999: Význam antifosfolipidových protilátek v ovulačním hlenu, v peritoneální a folikulární tekutině - A

IGA MZ ČR 2000-2002: Protilátky proti beta2-GPI a jejich význam v neplodnosti - A

Spoluřešitelka výzkumného úkolu IGA MZ ČR ÚPMD - hlavní řešitel MUDr.Jindřich Madar, CSc.

1998-2000: Sdílejí autoimunitní potraty a preeklampsie společné patogenetické mechanismy? A

2003-2006: Význam Annexinu V u párů s poruchou plodnosti. IGA MZ ČR A, návrh na cenu Ministra zdravotnictví A

IGA MZ ČR 2006-2008: Potrácení, příčina u matky imunologická, genetická, hematologická. A

2005 -2011 "Buňky, protilátky a antigeny pohlavních buněk zodpovědné za snížení plodnosti" MSM LF UK v Plzni A


Spoluřešitelka mezinárodních studií

1991-1993 "Incidences of antisperm antibodies (TAT) in different infertile population" - učast: Bulharsko, Československo,USA, Německo, Gruzie, Japonsko, Rusko, Řecko, Francie a Polsko

1994-1996 bilaterální studie Dánsko-Česká republika
"Studies of anti-phospholipid antibodies and HLA-DR specifities in Danish and Czech women with unexplained recurrent miscarriages"

1996-1999 bilaterální studie protilátek proti endometriu u diagnózy endometrióza
"Is there an autoimmune response associated to reproductive failure?"

Gyn.-por.klin. LF UK v Plzni a Institut de Biologia Fonamental. Universitat Autonoma de Barcelona

1999-2001 výzkum antifosfolipidových protilátek – ved. projektu prof. Yehuda Shoenfeld- Izrael

Od roku 1985 – vede specializovanou Poradnu pro imunologii reprodukce na Gynekologicko-porodnické klinice LF UK a FN v Plzni

2006-2007 European multicenter evaluation of the ELISA for anti-phosphatidylethanolamine antibodies - ved.projektu prof. Sanmarco M.-Francie

2006-2008 Avidity of anti-ß2-glycoprotein I antibodies in patients with APS -ved. projektu prof. Cucnik S.- Slovinsko

2004 - Evropský kongres reprodukční imunologie v Plzni, Česká republika (30.6.-4.7.2004) - presidentka kongresu

2011 – 23.-25.6. : Symposium Medicína a antifosfolipidové protilátky, LF UK a FN, Plzeň


Výuka

Od roku 1988 – přednáší vybrané kapitoly z gynekologie a porodnictví, vede odborné semináře na Gyn.por. klinice, na Ústavu klinické imunologie a alergologie, i na jiných ústavech a klinikách, v postgraduálních kursech dříve pro atestace I-II.stupně v Praze, v Bratislavě, v doškolovacích akcích např.v Martině.


Ocenění

1996 Ocenění za výsledky v české reprodukční imunologii-Universita v Nishimonii a v Kyotu, Japonsko

1997 Cena spolku lékařu v Plzni (Hyperstimulační syndrom)

1997 Pawlikova cena (Does Influence the Levels of Sperm and Zona Pellucida Antibodies in Infertile Women?-Am JReprod Immunol 1996, 36, 216-219

1999 – 1.místo za nejlepší publikovanou práci v zahraničí „The influence of different types of antibodies on in vitro fertilization results. Am..J.Reprod.Immunol., 1999, autorů Mardešic T., Ulčová-Gallová Z. et al.

Ocenění vyhlásila firma SERONO

Medaile a diplom Kirila Bratanova- ocenění za imunologii reprodukce na Akademii bulharských věd, předáno, v červnu 2006 ve Varně

2010 Ocenění - Plzeňská ikona

 


ČT 2 Vytoužené děti 11. 12. 2003 20:00
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1072666074-vytouzene-deti/


ČT 1 Sama doma 2008/listopad, 2009/ listopad, 2010/duben


2012 Osobnost na DVOJCE (6.5.2012)
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318936610-osobnost-na-dvojce/212542151000033/

18.11.2013 ocenění plaketou historické pečeti města Plzně primátorem Mgr.M.Baxou
http://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/vyznamne-plzenske-osobnosti-ziskaly-mestska-oceneni.aspx

Pamětní list města Plzně – 12.9.2015

10.12.2015 
Česká imunologická společnost při AV ČR - granátový imunoglobulin

28.2.2018
Science Café, Plzeň,
přednáška: Plodnost - strašák 21.století?3.11.2018
13. konference  Excellentní žena, Měšťanská beseda, Plzeň, 3.11.2018
I žena může kvést v každém věku


Vysílání Českého rozhlasu Plzeň – dne 24.9.2019 

https://plzen.rozhlas.cz/mam-rada-kdyz-lide-umi-naslouchat-8080443


 

Křeslo pro hosta

https://youtu.be/UC-JFcLcNoE

 

Čestné členství ČSAKI 5.10.2022 , O2 arena Praha
XXXIX. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů

   

 


Členství

Česká společnost pro gynekologii a porodnictví

Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii,

Česká imunologická společnost ( v sekci reprodukční imunologie-předseda)

International Society for Immunology of Reproduction (ve výboru 1985-1989, 2004-2007, 2010 -)

European Society for Reproductive and Developmental Immunology (1993 - 2000 ve výboru, 2005-2007 – prezidentka společnosti)

Society for Mucosal Immunology

Alp-Adriatic Society for Reproductive Immunology (1996- členka výboru)

od r. 2003 členka výboru České imunologické společnosti

čestná členka Bulharské andrologické společnosti

člen komise v oboru Imunologie pro obhajoby DrSc. při AV ČR 2013 - 2017

ve výboru Spolku lékařů v Plzni ČLS JEP       2014-2017

výbor ČIS revizor 2016-2019

ve výboru Endokrinologické sekce ČGPS 

Čestné členství ČSAKI 5.10.2022


Redakční rada

Moderní gynekologie a porodnictví - do roku 2014

Česká gynekologie

J of Andrology

International Journal of Reproductive Medicine

Imunologický zpravodaj


Jazykové schopnosti

Aktivně: ruština, francouzština, angličtina

Základy: němčina, italština, španělština, arabština